Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov admin 7. novembra 2022

Dátum účinnosti 7. novembra 2022

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti ANDREINE s.r.o, Štúrovo námestie 132/6, Slovensko 91101, Slovensko, email: info@andreine.com, telefón: +421948167170 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky ( https://hairtherapy.sk ). (služba“). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe a ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme na webovej stránke. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

Marketing / Propagačné
Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak zákonom.

 Ako zdieľame vaše informácie:
Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

Analytika
Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše práva

 V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich úpravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na info@andreine.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

 Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, nebude možné pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

Zabezpečenie

 Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

Sťažnosť / úradník pre ochranu údajov:

 Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa na nás obrátiť na adrese ANDREINE s.r.o., Štúrovo námestie 132/6, email: info@andreine.com. Vaše pripomienky alebo otázky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.